O Nás

 Spoločnosť Geodeting s.r.o. poskytuje komplexné geodetické služby od roku 1991. V roku 2002 sa transformovala zo združenia fyzických osôb na formu právnickej osoby. Spoločnosť sídli v Košiciach a má pôsobnosť pre celé územie SR. Prevažnú časť svojej činnosti vykonáva v Košickom a Prešovskom kraji.