Hľadáme GEODETA! Pridajte sa k nám
+421 905 638 465
geodeting@geodeting.sk

 

KOMPLEXNÉ GEODETICKÉ SLUŽBY

Od roku 1991

Hľadáme GEODETA! Pridajte sa k nám

Pre náš skúsený tím aktuálne obsadzujeme pozíciu geodeta. Práca v teréne aj v kancelárii.
Neváhajte nás kontaktovať a dohodnime sa na pohovore.

Sme partnerom
pre Vaše projekty

 V GEODETING s.r.o. poskytujeme komplexné geodetické služby od roku 1991. V roku 2002 sme sa transformovali zo združenia fyzických osôb na formu právnickej osoby. Naša spoločnosť sídli v Košiciach a má pôsobnosť pre celé územie SR. Prevažnú časť svojej činnosti vykonávame v Košickom a Prešovskom kraji.

Čo ponúkame

Poskytujeme široké spektrum služieb, avšak každý projekt je individuálny a preto nás neváhajte kontaktovať a informovať sa o možnostiach riešenia toho vášho.

KATASTER NEHNUTEĽNOSTÍ

● Geometrické plány

● Vytýčenie hraníc pozemkov

● Grafická identifikácia C-KN, E-KN a skutkového stavu v teréne

● Zameranie adresného bodu

POZEMKOVÉ ÚPRAVY

● Projekty pozemkových úprav
(celé katastrálne územie)

● Jednoduché pozemkové úpravy
(časť katastrálneho územia – lokalita)

GIS (GEOGRAFICKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM)

● Spracovanie GISu

● Aktualizácia GISu

INŽINIERSKA GEODÉZIA

● Zameranie vytýčených podzemných inžinierských sietí

● Porealizačné zameranie stavieb

● Vyhotovenie technickej účelovej mapy

● Zameranie a výpočet kubatúr

● Meranie posunov a zosuvov

Vieme čo robíme

Používame správne nástroje

● GNSS zostavy TOPCON (1xHiPer HR, 2x Hiper II)

● Totálne stanice TOPCON, GTS-602, GPT-3002LN, GT-502

● Laserové merače vzdialenosti LEICA DISTO D510

● Rádiostanice MOTOROLA CP040

KVALITA

V úsilí zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb má naša spoločnosť zavedený systém manažérstva kvality podľa normy ISO9001:2015.

PROFESIONALITA

Naši riadiaci pracovníci sú certifikovaní projektoví manažéri podľa metodiky PRINCE2 Foundation, sú držiteľmi oprávnenia na overovanie výsledkov geodetických a kartografických prác a oprávnenia na projektovanie pozemkových úprav.

SKÚSENOSTI

Svoje služby poskytujeme už viac ako 30 rokov, počas ktorých sme sa neustále zlepšovali a naberali skúsenosti pomocou širokého spektra projektov na ktorých sme pracovali.

Portfólio

Počas našej dlhoročnej kariéry sme mali tú česť pracovať na mnohých významných projektoch či už pre zákazníkov vo verejnom alebo súkromnom sektore. Tu si môžete pozrieť menší výber z našich zaujímavých projektov.

● Porealizačné zameranie stavieb

● Vytýčenie stavieb a hraníc pozemkov

● Geometrické plány na oddelenie pozemkov a skutočného vyhotovenia stavieb

● Polohopisné a výškopisné zameranie pre projektovú dokumentáciu

● Vytyčovanie stavebných objektov

● Zriaďovanie vytyčovacích sietí

● Porealizačné zameranie inžinierských sietí

● Geometrické plány skutočného vyhotovenia stavby ku kolaudácii

● Porealizačné zameranie stavieb

● Vytýčenie stavieb a hraníc pozemkov

● Geometrické plány na oddelenie pozemkov a zriadenie vecného bremena

● Zameranie pozdĺžnych profilov

Naši ďalší klienti

Kde nás nájdete

Barčianska č.66
040 17, Košice
Po – Pia: 8:00 – 16:00

Google Mapy

geodeting@geodeting.sk

Tel.: +421 55 72 903 72
Mob.: +421 905 638 465

Alebo nám napíšte…